Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

mainImmage

17 kwietnia 2024

Wyświetleń: 317

Regulamin Akcji "Vouchery dla Seniorów"

Regulamin akcji „Vouchery dla Seniorów” podczas wydarzeń na platformie Facebook

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji „Vouchery dla Seniorów” jest firma Food Truck on Tour Ewa Janecka Mikołaj Grandke s.c. z siedzibą w Rybojedzku, 62-060, przy ul. Rekreacyjnej 47, NIP: 777 34 00 774

2. Fundatorem voucherów jest Organizator.

3. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją Akcji na łamach serwisu.

Zasady

4. Podczas wydarzenia o nazwie FOODstival organizowanego przez w/w Organizatora, firma Food Truck on Tour rozdaje odpowiednio:

- w ciągu 2 dniowego wydarzenia – 25 voucherów na dzień

- w ciągu 3 dniowego wydarzenia – 16 voucherów na dzień

Vouchery zostają rozdawane przez Organizatora każdego dnia od godziny 13:00. Voucher otrzymać mogą osoby powyżej 60 roku życia. Odbiór vouchera odbywa się osobiście, po okazaniu dowodu osobistego lub karty seniora.

5. To Organizator losowo przyznaje voucher do food trucków biorących udział w imprezie.

6. Voucher przyznany na danym wydarzeniu jest aktywny tylko do czas zakończenia FOODstivalu, którego dotyczy – zgodnie z datami przypisanymi do wydarzenia.

7. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a (Food Truck on Tour)

Reklamacje

8. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia rozdania voucherów prosimy zgłaszać mailowo na adres: ewa@food-trucks.pl

9 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W

tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).

10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

11. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Akcji „Vouchery dla Seniorów” jest firma Food Truck on Tour z siedzibą w Rybojedzku przy ul. Rekreacyjnej 47. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ewa@food-trucks.pl

12. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Akcji , na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa

fanpage’a).

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji „Vouchery dla Seniorów”, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

15. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji dla Seniorów będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/foodtruckontour/

17. Biorąc udział w Akcji „Vouchery dla Seniorów”, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

Poprzedni wpis Zobacz pozostałe