Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

mainImmage

05 kwietnia 2024

Wyświetleń: 61

Regulamin Konkursu na imię dla Maskotki FOODstivalowej

Regulamin konkursu „Szukamy imienia dla naszej foodstivalowej maskotki”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Food Truck on Tour Ewa Janecka Mikołaj Grandke s.c. z siedzibą w Rybojedzku, 62-060, przy ul. Rekreacyjnej 47, NIP: 777 34 00 774

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Konkurs trwa od 26.03.2024 do 15.04.2024 do godziny 12:00

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpeg’a foodtruckontour.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/foodtruckontour/

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a (nazwa

fanpage’a).

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na zostawieniu komentarza pod postem konkursowym z propozycją imienia maskotki Foodstivaowej, udostępnieniu posta na swojej osi czasu oraz polubieniu strony https://www.facebook.com/foodtruckontour/

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi

12. W konkursie zostanie wyłonionyc 1 zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza propozycja imienia zostanie wybrana przez 2 osoby działające w w/w firmie jako właściciele.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest maskotka Foodstivalowa.

18. Nagrodę wyślemy pod wskazany przez wygranego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w

serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: ewa@food-trucks.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W

tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Food Truck on Tour z siedzibą w Rybojedzku przy ul. Rekreacyjnej 47 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ewa@food-trucks.pl

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa

fanpage’a).

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/foodtruckontour/

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

Poprzedni wpis Zobacz pozostałe Następny wpis